„Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“

Protože za tuhá paliva se nepovažuje jen černé a hnědé uhlí, ale také biomasa, TAP a také uran, obsah přednášek se nám přebarvil z tradiční „šedé“ nově do „zelené“ barvy. V příspěvcích přednášejících firem jsme se dozvěděli mnohé o dopravě a spalování biomasy, TAP, o možných aplikacích tepelných čerpadel větších výkonů a také o tom, jak a kam pokročil vývoj malých modulárních jaderných reaktorů vhodných pro provoz v teplárnách. 
Tentokrát se na konferenci také trochu slavilo:
  • 25. ročník konference – máme za sebou celé čtvrtstoletí, témata přednášek stále oslovují posluchače a zájem o konferenci je stále značný 
  • Hlavní pořadatel, TESPO engineering s.r.o. slaví letos v listopadu 30 let od založení značky TESPO 
Vzhledem k nepřehledné geopolitické situaci především na Ukrajině a nedostatku energetických surovin vyrostly na burze ceny energií do výšin, kde je neradi vidíme, coby spotřebitelé. Toto ale naopak trochu pomohlo výrobcům energií, kteří si mohli i v uhelných elektrárnách opět dovolit investovat a udržovat strojový park trochu lépe než před pár léty. Minulá zima také ukázala, že bez uhelných elektráren to s výrobou elektrické energie prozatím nepůjde a nějakou dobu to takto ještě zůstane.
Po pravdě, nezávidím majitelům společností, vyrábějících elektrickou energii a teplo. Pokud se v tomto oboru investuje, jedná se o značné prostředky a návratnosti investic v dlouhodobějším časovém horizontu. A tak některé příspěvky na této konferenci probíhaly v duchu rčení: „Chceš-li pobavit Pána Boha, seznam ho se svými plány do budoucna…“.
 
Konference se zúčastnilo 90 posluchačů  a 45 zástupců přednášejících a spolupořádajících firem. Tento zájem nás velmi potěšil. Přestože venku vládlo pěkné a slunečné počasí, které lákalo na procházku krásnou podzimní Vysočinou, přednáškový sál byl stále zaplněn.   Bylo vidět, že přednáškový program byl velmi zajímavý a pro posluchače přínosný.

Protože jsme letos slavili 25. výročí konference a 30. výročí značky TESPO (TESPO engineering), připravili jsme pro posluchače množství zajímavých volnočasových aktivit, které skončily až v pozdních večerních hodinách:

  • Střelba kuší na terč
  • Závody dvojic řiditelných RC modelů
  • Lidský stolní fotbálek (docela povedená taškařice)
  • Večer se přednáškový sál proměnil v Casino (Ruleta + Black Jack)
  • Turnaj dvojic v Indoor Curlingu
  • K dobré náladě nám zahrála cimbálová muzika KAPRIC
 
Vítězové jednotlivých soutěží byli odměněni sadou výročních skleniček na víno značky TESPO (10. výročí konference, 25. a 30. výročí značky TESPO). Myslím, že jsme se u těchto aktivit všichni docela dobře pobavili. Večeře – opečené vepřové kýty, grilované domácí klobásy a následný studený raut přišel určitě vhod.

V úvodu konference zástupci hlavních organizátorů Ing. Radek Strnad a Ing. Petr Hroch přivítali účastníky, představili program konference. Představeny byly také spolupořádající a přednášející firmy a také mediální partner konference, časopis All for Power. Jsme velmi rádi za to, že se konference formou svých přednášek účastní také zástupci největší elektrárenské firmy v ČR - ČEZ a.s. a také UJV Řež a.s. – Energoprojekt Praha. Své vystoupení zde má také zástupce akademické půdy z ČVUT Praha – FS

Ing. Radek Strnad, přednášející firmy TESPO engineering s.r.o., tentokrát neprezentoval skvělé nápady inženýrů firmy a povedené zrealizované akce v létech nedávno minulých, ale provedl posluchače historií firmy od jejího samotného vzniku až po současnost. Součástí tohoto povídání byla také historie konference, včetně zajímavostí a popisu některých důležitých milníků. 

Ing. Petr Hroch z firmy WEIR Minerals sdělil, že tato firma v různých uskupeních existuje již více než 150 let (1871 – 2023). Představil produkty a především novinky z produkce koncernu WEIR Minerals. Z jeho přednášky byl také patrný pozvolný odklon firmy od klasické energetiky k oblasti těžebního průmyslu. Byla zde také zmíněna důležitost servisu, především toho preventivního a také bezpečnosti práce, na což koncern WEIR Minerals velmi dbá. 

Ing. Jan Moša z firmy MOSA Solution s.r.o. ve své přednášce osvětlil, jak vznikají tunely, klenby a další problémy při skladování a toku sypkých materiálů. Představil různá řešení z dílny firmy MOSA Solution zaměřená především na skladování s dopravu biomasy a TAP. 

Poprvé se na konferenci představila jako spolupořadatel firma BEUMER Group Czech Republic a.s. Ing. Jan Tůma představil systém dopravy a dávkování alternativních paliv z dílny BEUMER Group, kde srdcem každého takového systému je spolehlivá a přesná dávkovací váha.  V přednášce byly také představeny trubkové dopravníky pro dopravu TAP na delší vzdálenosti. 

Odpolední přednáškový blok zahájila firma T I Centrum, a.s. Plzeň. Přednáška byla opět zaměřena a zabarvena do zelena. Mgr. Tomáš Topinka představil zajímavé dispoziční řešení logistiky paliv pro potřeby nového multipalivového kotle K7 v Teplárně Karviná. Není vůbec jednoduché vymyslet skladování a logistiku tak rozdílných paliv jako je biomasa, TAP a dalších tak, aby vše fungovalo jak má.

O přednášku firmy TRANSPORTA Technology s.r.o. se podělili Ing. Pavel Šimůnek a Ing. Tomáš Šlechta. Pavel Šimůnek představil systémy dopravy a skladování sypkých hmot z dílny TRANSPORTA Technology a Tomáš Šlechta představil velmi zajímavé stroje pro odtah horkých popelovin z kotlů – téma: chlazení popelovin. 

Po roční absenci letos přednášela opět také firma ENELEX s.r.o. Pan Daniel Vacek představil možnosti vzorkování lehkých paliv, jako jsou biomasa a TAP. Část přednášky se také zabývala homogenizací paliva na palivových skládkách. Zajímavé bylo také představení spolku Česká Dobývací Technika (CDT) a jeho působnosti. 

Šedo – zelenou přednášku prezentovala firma Valbek, spol. s r.o. Ing. Zdeněk Zrno představil poměrně složitý projekt, který spočíval v přebudování logistiky dopravy uhlí na Úpravně uhlí Ledvice (Severočeské doly a.s.). Ve druhé části přednášky, tedy té zelené, Ing. Jiří Kovařík posluchače seznámil s legislativou a také s možnostmi výroby zeleného vodíku.

První přednáškový den uzavřela firma VZÚ Plzeň s.r.o. pánové Ing. Aišman, Ing. Kubín a Ing. Česánek posluchače seznámili s velmi zajímavými mobilními metodami diagnostiky na klasických elektrárnách a strojové inspekce pomocí leteckého dronu. Zajímavá byla také část „Realizace povrchových úprav na klasických elektrárnách“. 
 
Druhý přednáškový den zahájil Ing. Martin Lenfeld z firmy pewag Czech s.r.o. Sdělil zajímavé informace o historii firmy, o produktech z oblasti technologických řetězů pro hrnoucí dopravníky a korečkové elevátory, především o nových řetězech HERO, svařovaných třením.

Již tradiční přednášející na této konferenci, Ing. Lukáš Pilař, Ph.D. z ČVUT v Praze, FS, Ústav energetiky shrnul výsledky zrealizovaných výzkumných projektů v oblasti snižování emisí těžkých kovů a dalších sledovaných prvků (CO2, NOx, SOx…) obsažených ve spalinách. Dále Ing. Pilař představil nové projekty, které se společně s dalšími subjekty z průmyslu snaží uvést do života.

Stejný ústav se svým velmi zajímavým příspěvkem reprezentoval také Prof. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., název „Využití vlhčení spalovacího vzduchu pro zvýšení výkonu spalinových kondenzátorů u kotlů na biomasu“. U kotlů větších výkonů je každé procento zvýšení jejich účinnosti významná položka.
   
Dalším tradičním přednášejícím na konferenci v Medlově je firma  ÚJV Řež, a.s. – Energoprojekt Praha. Ing. Dominik Matouš představil zajímavou studii „Ekologizace uhelných elektráren v Kazachstánu“. Při prostudování této přednášky je vidět, že některé elektrárny v Kazachstánu jsou na úrovni našich elektráren někde v 90 létech – v tomto regionu rozhodně je co vylepšovat. Zelenou část příspěvku UJV Řež, a.s. přednesl Ing. Filip Vobr. Posluchači se dozvěděli, kam pokročil vývoj malých modulárních jaderných reaktorů, vhodných pro teplárenství a to jak v zahraničí tak v dílnách UJV Řež.

Velmi zajímavé příspěvky prezentovali představitelé firmy ČEZ a.s. Ing. Bořek Neumann představil projekt „Přechod Teplárny Dvůr Králové k nízkoemisním zdrojům“. Jedná se o projekt značného rozsahu, který se po částech pomalu uvádí do provozu. Posluchači se mohou těšit na druhý díl na konferenci v příštím roce.

Další „zelený“ příspěvek skupiny ČEZ přednesl Ing. Marek Krempaský. Týkal se principu činnosti tepelných čerpadel, jejich průmyslových aplikací v zahraničí (výkony jednotky až desítky MWt) a také možnost jejich využití v ČR. Bude-li v příštím roce na konferenci druhý díl této přednášky – je na co se těšit.

Na závěr vystoupil za skupinu ČEZ Ing. Hynek Lang, který ve svém velmi zajímavém příspěvku představil vizi skupiny ČEZ a.s. ohledně energetického mixu zdrojů do budoucna.

Pokud sdílíte stejný názor jako pořádající firmy, že se 25. ročník konference povedl a užili jste si jej jak po odborné, tak po té relaxační stránce, chtěl bych Vás už nyní pozvat na další, 26. ročník, který proběhne v roce 2024 opět v hotelu Medlov. Program konference a podklady pro přihlášení budou zveřejněny v měsíci dubnu 2024.
 
Za přízeň našich obchodních partnerů děkuje a na viděnou opět v Medlově se těší:

Ing. Radek Strnad + kolektiv TESPO engineering
 
 
Přednášky ve formátu *.pdf jsou zde k dispozici... 
 
 
20230926 15324820230926 17184320230926 18010820230926 18164320230926 20151920230926 20162020230926 23202020230927 095405

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím