Deskové uzávěry do vysokých teplot

Deskové uzávěry do vysokých teplot jsou obvykle nainstalovány v násypkách nad rotačními pecemi ve spalovnách odpadů, ve svodkách kalcinátorů v cementárnách a také v systému dopravy strusky a popelovin v klasických elektrárnách a teplárnách na tuhá paliva.

2 ks takovýchto šoupátkových uzávěrů jsme v roce 2020 dodali firmě EVECO Brno. Deskvé uzávěry pracují v násypce spalitelných odpadů do rotační pece ve spalovně nebezpečných odpadů firmy AVE Kralupy, . Běžná provozní teplota do 200 °C, požadovaná teplotní odolnost uzávěru do 800 °C.

Od roku 2019 spolupracujeme s firmou BEUMER Group Czech Republic a.s., která projektuje a dodává dopravní technologie pro cementárny, které při výrobě cementu ve svých pecích spalují TAP, staré pneumatiky a další alternativní paliva.

Dvojice deskových uzávěrů je obvykle umístěna ve svodce do kalcinátoru. Horní lineární uzávěr je běžný provozní, obvykle vybaven elektropohonem. Dolní uzávěr nad kalcinátorem je již bezpečnostní rychlouzávěr, ovládaný pneumatickým válcem. Provozní teplota je cca 200 °C. Požadovaná teplotní odolnost deskových uzávěrů pro extrémní (poruchové) případy je až 800 °C.
Deskové uzávěry jsou vyrobeny z NEREZ oceli, mimo částí, které nejsou až takto teplotně exponovány.

6 ks šoupátkových uzávěrů jsme dodali v roce 2023 do ČEZ, a.s. Uzávěry budou instalovány ve výsypkách popele do vynášeče strusky na bloku 600 MW v Elektrárně Ledvice. Provozní teplota je do cca 250 °C, požadovaná teplotní odolnost uzávěrů je 500 °C.

2 ks deskových uzávěrů jsme v roce 2023 dodali firmě ENGO Servis s.r.o. Šoupátkové uzávěry oddělují rotační komůrkový podavač dřevní štěpky do spalovacího procesu kotle od dopravních cest v případě jeho poruchy, nebo při odstávce kotle. Pracovní teplota 250 °C, požadovaná teplotní odolnost je 700 °C. Jako pohonná jednotka zde byly použity hydraulické válce. Uzávěry jsou instalovány v ČEZ, a.s. Elektrárna Hodonín, kotel FK1.
Níže několik fotografií:

Deskové uzávěry do vysokých teplotDeskové uzávěry expediceHydraulické deskové uzávěryDeskový uzávěr ve spalovně odpadůElektro-uzávěr do vysokých teplotHydraulické uzávěry ve spalovně odpadůUzávěr hydraulický na poziciElektrické deskové uzávěry

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím