Pohony akumulátorového drážního vozidla

Na druhou polovinu roku 2011 připravujeme společně s firmou Vonsch a jejími novými měniči Unifrem realizaci pohonů akumulátorového drážního vozidla. Kromě hlavního trakčního pohonu, má vozidlo další pomocné pohony jako jsou kompresory tlakového vzduchu, ventilátory a čerpadla chlazení atp.

Představa a první požadavky investora na napájení těchto obslužných systémů směřovali k Umělé síti o výkonu 110kW s výstupem 3 x 400V AC napájené z akumulátorové banky drážního vozidla. Zákazníkovi jsme navrhli umělou síť s veškerou elektrovýbavou a chlazením jako kompaktní celek podle jeho požadavků. Zároveň jsme však navrhli alternativní řešení, které od základu změnilo technické možnosti obslužných pohonů, snížilo rozměry a hmotnost o více než polovinu a celkové finanční náklady se snížily na třetinu původního řešení.

Naše alternativní řešení rozdělilo napájení spotřebičů na menší celky. Nejvýkonnější spotřebiče jako kompresory tlakového vzduchu jsou napájeny ze samostatných jednotek, spotřebiče s nejmenším příkonem jsou společně napájené z dalšího samostatného bloku. Jednotlivé napájecí jednotky rozbíhají elektromotory a další zařízení po nastavených rampách, tím není třeba výkon napájecí umělé sítě dimenzovat na rozběhový proud, který při připínání spotřebičů na přímo dosahuje až 8 až 10ti násobku proudu jmenovitého a celkový sumární výkon umělé sítě je tak mnohem menší.

Frekvenční měnič pro lokomotivu Měnič frekvence-elektrolokomotiva
Další obrovskou výhodou, které toto řešení přináší je možnost samostatné a přesné regulace každého spotřebiče, které s sebou přináší nejen zvýšení životnosti především motorů kompresorů a ventilátorů, ale i uspoření energie, která je u akumulátorového vozidla zásadní.

Jednotlivé napájecí bloky motorů s největším příkonem jsou navržené tak, aby je bylo možné zaměnit. Což je výhodné z hlediska servisu. Základem jednotek jsou výkonové a řídící prvky UNIFREM.

Při rekuperaci drážního vozidla dochází k přelévání energie z trakčního motoru do napájecího akumulátoru a tím také ke zvyšování napájecího napětí na DC straně napájecích bloků. Toto napětí může být tak vysoké, že není možné použít standardní typy umělých sítí. Firma Vonsch tedy pro tento případ upravila umělou síť UNIFREM pro zvýšenou hladinu napětí DC. V rámci úpravy byly do umělé sítě zakomponované i některé další funkce pro hlídání, signalizaci a bezpečnostní funkce. Další zakázková úprava umělé sítě spočívala v napojení do soustavy IT.

Řízení systému pro napájení obslužných spotřebičů vozidla je řešeno pomocí digitálních a analogových vstupů a výstupů, nastavení a diagnostika jednotlivých bloků pomocí inteligentního grafického displeje.

Pro sběr dat a přenos na touch panel jsou jednotlivé bloky UNIFREM propojeny komunikací ModBus.

Sledujte naši stránku – přineseme další technické perličky z oživování a prvních testů.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím