Rotační komůrkové podavače uhelného prášku RKP 500

Původní komorové rotační podavače (dávkovače) byly poruchové, často se zadíraly. Příčinou těchto poruch bylo uložení některých rotačních částí dávkovačů a nepřesnosti způsobené při výrobě. Výrobní proces těchto rotačních dávkovacích podavačů klade velmi vysoké nároky na přesnost obrobení velkých a těžkých dílů jako je skříň a lopatky a i dalších částí horizontálního dávkovače.

Technický popis horizontálního rotačního podavače RKP 500:

Rotační komůrkový podavač RKP 500 je nainstalován mezi zásobníkem uhelného prášku a hořáky. Je určen pro dopravu uhelného prášku od zásobníku uhelného prášku do hořáků, výkon 0,8 – 5t/h. Je zařazen do ostatní technologie mlýnského okruhu kotle K3 Teplárny Karviná a je ovládán a řízen centrálně z velínu spolu s ostatními zařízeními mlýnského okruhu.

Komůrkový rotační podavač je konstruován tak, aby provozně zajišťoval následující dvě funkce:
1. dávkování uhelného prášku (paliva) do potrubí k práškovému hořáku
2. oddělení práškovodu od zásobníku prášku  z hlediska nepřenesení možného výbuchu

Ad 1)  Dávkování paliva do hořáku:
Vertikální lopatkový podavač se skládá ze dvou komůrek, které jsou vzájemně odděleny tzv. pevnými talíři s propustí. Rotačními unášeči je uhelný prášek posouván po jednotlivých talířích k jejich výpusti až k výstupnímu otvoru lopatkového podavače. Regulace množství přepravovaného uhelného prášku může být provedena změnou otáček lopatkových rotačních dávkovačů, např. použitím měniče frekvence. 

Ad 2)  oddělení prostoru zásobníku uhelného prášku a prostoru hořáku:
Komůrkový rotační podavač také slouží k oddělení prostor zásobníku uhelného prášku a potrubí práškového hořáku. V obou těchto prostorách může dojít, při splnění inicializačních podmínek, k výbuchu uhelného prášku. Rotační podavač je konstruován tak, že mezery mezi pevnými a rotačními částmi stroje jsou menší než 0,90 mm. Tímto je zaručeno, že případný vzniklý výbuch neprojde přes podavač ze vstupní strany na výstupní stranu a naopak - certifikace shody č. FTZÚ 17 ATEX 0012X.

Vnitřní konstrukce lopatkového komorového podavače typu RKP 500 zajišťuje dostatečnou úroveň ochrany proti vzniku iniciačních zdrojů, a to i v případě výjimečných poruch (zóna 20 uvnitř). Vnější prostředí je stanoveno jako zóna bez nebezpečí výbuchu.
Rotační dávkovací podavač RKP 500 s výrobním číslem RKP 500 - 001 byl podroben výbuchovým zkouškám dle požadavků normy ČSN EN 15089:2009. Výbuchové zkoušky provedl a Certifikát shody č. FTZÚ 17 ATEX 0012X vydal FTZÚ Ostrava – Radvanice.

Instalace a uvedení do provozu čtyř kusů horizontálních dávkovacích podavačů proběhlo v letních měsících 2017. První vyrobený kus podavače, který byl podroben výbuchovým zkouškám v FTZÚ Radvance, byl však již předem nainstalován a provozně odzkoušen na jiném kotli Teplárny Karviná.

Certifikát Atex pro rotační komůrkové podavače

Rotační komůrkový podavač 3D návrh Tespo engineeringNáhled do útrob na lopatky rotačního komorového dávkovačeLakování horizontálního lopatkového podavačeVýroba rotačního lopatkového podavače uhelného práškuRotační komůrkové podavače s pohony ve výrobněRotační komorové podavače připravené k expedici

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím