Spracováváme analýzy, studie a dokumentace pro optimalizaci energetických zařízení

 

  • Analýzy, studie a projekty nových zařízení a technologií pro dopravu a dávkování materiálů v energetice, teplárnách, elektrárnách, vápenkách, cementárnách a jiných provozech.

  • Optimalizace provozu po stránce technické i energetické při rekonstrukcích a změnách technologií a strojů.


Problematikou energetické optimalizace provozů se zabýváme převážně v následujících oblastech:

  • Návrhy a studie spojené s regulací výkonu ventilátorů a čerpadel v energetice a ostatním průmyslu

primární, sekundární a kouřové ventilátory
ventilátorové mlýny
napájecí, oběhová a technologická čerpadla
systémy řízení pro čističky odpadních vod - ČOV a čerpací stanice pitné a užitkové vody
regulace výkonu pomocí měničů frekvence, regulované pohony s asynchronními motory 
regulace otáček pomocí hydraulických regulačních spojek
rozběhy a ochrany zařízení pomocí hydraulických rozběhových spojek a softstartérů
 

  • Optimalizace práce a systémů řízení zdvihací a manipulační techniky

nové i rekonstruované drapákové, mostové a speciální jeřáby ve spalovnách, pískovnách a jinde
umývací pojezdové plošiny, manipulátoty
 

  • Zvyšování spolehlivosti a optimalizace při rekonstrukcích textilních strojů a linek

náhrady pohohů, systémů řízení, ovládání, technická optimalizace a zvyšování spolehlivosti navíjecích, barvících a dalších strojů v textilním průmyslu
 

  • Posouzení strojů, výrobních linek a strojních technologií

rekonstrukce rotačních a vibračních pohonů výrobních strojů a technologických linek v betonárnách, papírnách, keramičkách, cihelnách
 

  • Výpočty návratností investic a ekonomiky provozu, zpracování studií dle podkladů Ministerstva životního prostředí nebo EU (podklad pro žádost o dotace)

Ukázka z reálné studie proveditelnosti... ke stažení v pdf

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím