Studie proveditelnosti a návratnosti instalace FM, snížení emisí

Teplárna Otrokovice a.s.

V provozu teplárny bylo 12 kusů ventilátorových mlýnů, 3 kusy kouřových ventilátorů a 2 kusy podpůrných ventilátorů. Elektromotory všech těchto zařízení pracovaly na VN hladině napětí a nebyla možná jejich otáčková regulace - provozovaly se pouze v režimu zapnuto nebo vypnuto.

Regulace v palivové cestě ventilátorových mlýnů probíhala pomocí dávkování množství paliva do vstupu ventilátorových mlýnů při konstantních otáčkách mlýnů. Regulace podtlaku ve spalovacích komorách kotlů byla řešena pomocí naklápění ventilátorových věnců kouřových ventilátorů a tah na vstupu do odsíření pomocí hydraulického naklápění oběžných lopatek podpůrných ventilátorů.

Zpracování podrobné analýzy se opíralo o dlouhodobě měřená data teplárny obsahující jak hodnoty el. příkonů jednotlivých zařízení, tak návaznosti na fyzikální veličiny (tlaky, průtoky, úhly naklopení věnců nebo lopatek oběžných kol ventilátorů...) a další návaznosti (výkon kotle, provoz v odstávce atd.) Studie zpracovala tato data za poslední 4 roky se vzorkovací frekvencí po 1 hodině.
 

Odkaz pro stažení náhledu studie...

Kouřový ventilátor teplárny zahrnutý ve studii návratnostiPodpůrný ventilátor teplárny zahrnutý ve studii návratnostiServo naklápění ventilátorového věnce zahrnuté ve studii návratnostiStudie proveditelnosti a návratnosti - kouřový ventilátorStudie návratnosti, optimalizace provozu teplárnyNaklápění ventilátorového věnce elektroservemVentilátorový mlýn zahrnutý ve studii proveditelnosti

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím