Regulace otáček sekundárních vzduchových ventilátorů 4 x 75 kW

Pražské služby a.s. - Spalovna Praha

Původní regulace výkonu sekundárních vzduchových ventilátorů byla realizována pomocí škrtících klapek. Elektromotory ventilátorů vždy běžely na plný výkon. Po instalaci otáčkové regulace pomocí frekvenčních měničů bylo možné snížit otáčky až na 50 % otáček původních. Spotřeba elektrické energie tak klesla o 40 % oproti původní regulaci škrcením proudu vzduchu.

Měniče frekvence v krytí IP 55 jsou umístěné v těsné blízkosti ventilátorů. Tím bylo také možné splnit požadavky na elektromagnetické vyzařování (rušení), protože vzdálenost výkonových kabelů mezi měniči a elektromotory je minimální. 

Frekvenční měniče jsou umístěné v rozvaděči s unikátním systémem krytí IP 55 a chlazením bez filtrační mřížky a filtrační vložky. V prašném prostředí dochází k zanesení filtrační vložky a snížení účinnosti chlazení. Filtrační vložku je třeba měnit a sledovat její zanesení, aby nedošlo k přehřátí měniče a výpadku celého zařízení. Námi dodaný systém frekvenčního měniče neobsahuje žádnou filtrační vložku a údržba představuje pouze případnou vizuální kontrolu při plánovaných odstávkách.

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím