TESPO engineering s.r.o. je inženýringová firma, působící v oblasti dodávek menších technologických celků pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva (doprava a dávkování paliva do kotlů, doprava strusky, vápence a jiných materiálů, návrhy a dodávky pohonů pro ventilátorové a také jiné typy mlýnů pro mletí uhlí, vápence, drcení kamene, strusky a jiných materiálů, regulace výkonu vzduchových ventilátorů a čerpadel) a také dodávek pohonářské a regulační techniky v jiných oblastech průmyslu než je energetika (jeřábová, zvedací a manipulační technika, textilní průmysl atd.).


PRO NAŠE OBCHODNÍ PARTNERY PROVÁDÍME:

 • studie a projekty spojené s dodávkami nových, nebo s rekonstrukcí původních, menších technologických celků dopravy a dávkování uhlí do kotlů a dopravy jiných materiálů v energetice, teplárenském průmyslu, cementárnách a vápenkách
 • studie a návrhy, spojené s regulací výkonu vzduchových ventilátorů a čerpadel nejenom v energetice: primární, sekundární a kouřové ventilátory, ventilátorové mlýny, napájecí, oběhová a technologická čerpadla - regulace výkonu pomocí měničů frekvence nebo hydraulických regulačních spojek. Výpočty návratností investic a ekonomiky provozu, zpracování studie podle podkladů Ministerstva životního prostředí nebo EU (podklad pro žádost o dotace)
 • rekonstrukce a optimalizace pohonů a systémů řízení jeřábové techniky, dodávky pohonů a řídících systémů pro nově vyráběné jeřáby (drapákové, mostové a další druhy jeřábů), rekonstrukce a modernizace stávajících pohonů a řídících systému drapákových jeřábů na spalovnách odpadů a jeřábů na dalších provozech
 • rekonstrukce a optimalizace práce textilních strojů
 • dodávky pohonů, měničů frekvence a systémů řízení pro čerpací stanice pitné a užitkové vody a pro čističky odpadních vod
 • rekonstrukce pohonů strojů a technologických linek v papírnách, keramičkách, cihelnách

 • Zámečnické práce
 • Svářečské práce (plamen, elektrický oblouk, CO2)
 • Obráběcí práce (soustružení, frézování, obrážení, vrtání)

 • Kusovou a malosériovou výrobu podle zadané dokumentace (po dohodě možnost sériové výroby), pomoc při vyhotovení výrobní dokumentace
 • Ocelové konstrukce do hmotnosti 3t jednotlivých dílů
 • Výrobu strojů a zařízení
 • Zámečnické výrobky podle zadané dokumentace (mříže, brány, vrata, schodiště, zábradlí a další)
 • Výrobu sloupových otočných jeřábů do nosnosti 2,5t – vč. montáže, zkoušek, uvedení do provozu
 • Jeřábové dráhy a mostové jeřáby do nosnosti 5t – včetně montáže, zkoušek, uvedení do provozu
 • Obslužné a umývací plošiny a konstrukce

Další informace o našich projektech a dodávkách naleznete v sekci „REFERENCE“

V námi realizovaných dodávkách se můžete setkat s měniči frekvence a softstartery firmy VONSCH s.r.o., hydraulickými rozběhovými a regulačními spojkami firmy TRANSFLUID s.r.l., pružnými, zubovými a bubnovými spojkami firmy CMD (tyto firmy na českém trhu zastupujeme, podrobnosti o jejich produktech naleznete v sekci „KOMPONENTY“). V našich dodávkách dále používáme elektromotory, planetové převodovky, šnekové, čelní a kuželočelní převodovky různých výrobců.

Na dodávaná zařízení a komponenty a nejen na ně, zajišťuje naše firma také pravidelnou údržbu, diagnostiku a servis. Cenovou kalkulaci pozáručního servisu na námi dodaná zařízení stanovujeme individuálně, po dohodě s provozovatelem podle rozsahu požadovaných služeb.
 

ŠKOLENÍ:

TESPO engineering s.r.o. nabízí svým obchodním partnerům tématická školení v oblasti návrhů a fungování menších technologických celků dopravy a dávkování paliva do kotlů elektráren a tepláren, regulace výkonu ventilátorových mlýnů, vzduchových ventilátorů, napájecích, oběhových a technologických čerpadel. Obvyklé jsou také témata týkající se pohonářské techniky.
Tato školení jsou zdarma a obvykle probíhají v prostorách firmy, která má potřebu zdokonalit znalosti svých zaměstnanců v oblasti níže uvedených tématických okruhů.
Prezentační techniku (dataprojektor, notebook atd.) používáme vlastní. 

Tématické okruhy školení:

TECHNOLOGIE V ENERGETICE:

 • Doprava a dávkování paliva do kotlů (mlýnských okruhů) v elektrárnách a teplárnách na tuhá paliva: Řetězové podavače paliva, bezosé spirálové dopravníky, deskové uzávěry, komůrkové podavače, násypky, výsypky, svodky, kompenzátory, abrazi odolné materiály, prostředí s nebezpečím výbuchu uhelného prachu
 • Vynašeče strusky: Funkce, komponenty, opravy a inovace stávajícího zařízení, nová zařízení, optimalizace rychlosti řetězu vynašečů strusky
 • Ventilátorové mlýny: Pohonná jednotka (obvyklé složení), způsoby regulace otáček (výkonu) mlýna
 • Vzduchové ventilátory: Primární, sekundární, kouřové, podpůrné, možné způsoby regulace výkonu a jejich srovnání po energetické (účinnostní) stránce
 • Čerpací technika: Napájecí, oběhová, technologická, bagrovací, možné způsoby regulace výkonu a jejich srovnání po energetické (účinnostní) stránce
 • Shrnovací stroje na skládkách uhlí a sádrovce: Problematika návrhů pohonů shrnovacího stroje

POHONÁŘSKÁ TECHNIKA:
 
 • Převodovky: Jednotlivé typy (konstrukční provedení) a jejich praktické použití
 • Pružné spojky: Typy a konstrukční provedení spojek a jejich praktické použit
 • Hydraulické spojky: Rozběhové, regulační, princip činnosti, praktické využití
 • Brzdové systémy: Kotoučové a bubnové brzdy, jejich kombinace s hydrospojkami a pružnými spojkami, ovládání
 • Měniče frekvence: Možnosti naší firmy, vyšší harmonické, elektromagnetické rušení, praktické využití, porovnání s jinými způsoby regulace rychlosti (otáček)
 • Ustavování pohonů, diagnostika a servis mechanických pohonů a měničů frekvence: Praktické poznatky, rady, doporučení, diagnostika, servis, praktické poznatky, rady, doporučení

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím