Nový pohon šikmého dopravníkového pásu T10B vnějšího zauhlování

ČEZ a.s., Elektrárna Dětmarovice (generální dodavatel díla ČEZ Energetické produkty, s.r.o.)

Původní pohonná jednotka byla vybavena kroužkovým asynchronním elektromotorem s odporovým rotorovým spouštěčem pro zajištění pozvolného rozběhu pásu (obr. č. 1). Tato zastaralá koncepce pohonu je poněkud složitá a náročná na okolní prostor. Elektromotor vyžaduje dva silové přívody (stator + kroužky rotoru), několikastupňový odporový spouštěč, elektrorozváděčové pole se stykači pro ovládání odporového spouštěče a k tomu všemu ještě ovládací systém, který rozběh pásu nějakým, alespoň trošku inteligentním způsobem, řídí. Přesto docházelo při rozběhu k rázům do gurty dopravníkového pásu a jeho mechaniky v okamžicích přepínání jednotlivých odporových stupňů spouštěče a tedy při skokových změnách kroutícího momentu elektromotoru. Díky tomu docházelo ke zvýšenému opotřebení převodovky, samotné mechaniky dopravníkového pásu a také gurty.

Původní pohonná jednotka dopravníkového pásu T10B, obr.1


Novou pohonnou jednotku jsme podstatně zjednodušili.

Sestava pohonné jednotky je následující:

 • standardní asynchronní elektromotor s kotvou na krátko (výrobce SIEMENS)
 • kuželo-čelní převodovka (výrobce SEW)
 • rozběhová hydraulická spojka + bubnová brzda (výrobce TRANSFLUID)
 • pružná spojka pro spojení hřídele převodovky a dopravníkového pásu (výrobce CMD)

Nová pohonná jednotka dopravníkového pásu T10B, obr.2Hydraulická rozběhová spojka a bubnová brzda, obr.3

 
Mezi hřídel elektromotoru a vstupní hřídel převodovky je namontována hydraulická rozběhová spojka a nová bubnová brzda. Pomocí hydraulické rozběhové spojky lze docílit toho, že elektromotor se rozbíhá sice „na tvrdo“, ale VŽDY v odlehčeném stavu a dopravníkový pás se rozbíhá VŽDY velmi pozvolna a bez jakýchkoliv momentových rázů. Podle konstrukčního provedení hydraulické rozběhové spojky a množství olejové náplně může rozběh trvat od jednotek až po desítky sekund. Hydraulická rozběhová spojka dále funguje jako spolehlivá momentová ochrana dopravníkového pásu. Pokud dojde k překročení kroutícího momentu na cca 1,3 až 1,5xMn, dojde k přerušení olejové vrstvy uvnitř hydraulické spojky, pomocí které dochází k přenosu kroutícího momentu od elektromotoru a hnaný stroj se zastaví. Nová pohonná jednotka je již v moderním provedení tak, jak se v dnešní době užívá.

Výhody oproti stávajícímu provedení:

 • pozvolný rozběh dopravníkového pásu bez momentových rázů
 • spolehlivá momentová ochrana mechaniky dopravníkového pásu
 • značné zjednodušení pohonu, včetně jeho ovládání
 • zvýšení spolehlivosti provozu (snížení poruchovosti)
 • mnohem menší nároky na zastavěný prostor
 • velmi tichý provoz

   

 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím