NET4GAS, s.r.o., kompresorová předávací stanice Kouřim

Regulace šroubových olejových čerpadel na ΔP = konstantní:

V létech 2010 a 2011 naše firma dostala od společnosti NET4GAS, s.r.o.(dříve RWE Transkas a.s.) důvěru k provedení rekonstrukce systému regulace olejových čerpadel na konstantní diferenční tlak na předávací plynové kompresorové stanici Kouřim. Takovou důvěru si u firmy NET4GAS s.r.o. nezíská každý. Na těchto plynových stanicích se dopravují značné objemy plynu do dalších předávacích míst v ČR. Jak je známo, zemní plyn je látka velmi hořlavá a výbušná, chyby se nepromíjí a mohou končit tragicky. Po kliknutí na nadpis si můžete přečíst více informací a prohlédnout fotodokumentaci.

Olejová čerpadla na KS Kouřim mají za úkol vyrovnávat tlak na ucpávkách turbodmychadel o výkonu cca 6MW při jejich provozu. Regulace se provádí na konstantní diferenční tlak na ucpávce turbodmychadla. Ve stávajícím systému regulace pracují olejová čerpadla na svých jmenovitých otáčkách. Je snímán tlak přepravovaného plynu turbodmychadlem, který působí na vnitřní stranu ucpávky a tlak oleje na vnější straně ucpávky (udržuje ucpávku v požadované poloze a zároveň ji maže). Diference mezi těmito tlaky je udržována konstantní. Ve stávajícím hydraulickém systému byl použit hydraulický regulátor diferenčního tlaku. Tento regulátor pracoval tak, že přebytečný olej přepouštěl regulačním ventilem zpět na sání olejového čerpadla. Tento provoz byl ekonomicky velmi nehospodárný. Hydraulický regulátor diferenčního tlaku byl nahrazen měniči frekvence s elektronickými PID regulátory, které řídí otáčky olejových čerpadel a tím udržují velmi přesně ΔP=konst. Původní elektromotory olejových čerpadel o výkonu 55kW byly nahrazeny elektromotory o výkonu 37kW. Odebíraný výkon čerpadlem při běžném provozu je cca 16kW, jak je vidět z displeje měniče frekvence. Dílo jsme realizovali formou „na klíč“.


Byly realizovány následující dodávky a práce:

  • Demontáž starých elektromotorů

  • Výroba a dodávka nových elektromotorů o výkonu 37kW, frém

  • Dodávka kompletních elektrorozvaděčů s měniči frekvence a regulačním systémem

  • Montáž nových elektromotorů a frém na pozici, ustavení s čerpadly

  • Demontážní a montážní práce elektro a MaR

  • Oživení, uvedení do provozu,odladění systému regulace dif. tlaku, odladění záskoků olejových čerpadel při poruchách

Šroubová olejová čerpadla před rekonstrukcíHydraulický regulátor diferenciálního tlaku čerpadelŠroubová olejová čerpadla s novými motoryOvládací panel frekvenčního měniče čerpadel

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím