Hydraulické regulační spojky 
 

Hydraulická regulační spojka KSL

Regulační hydrodynamická spojka je určena pro rozběh a regulaci otáček v aplikacích se středním a vysokým výkonem elektromotorů. Jde o regulační hydrodynamickou spojku, která umožňuje čerpání oleje do pracovního prostoru (oběžné turbíny). Olej se do tohoto prostoru čerpá z cirkulačního okruhu pomocí olejového šroubového čerpadla poháněného elektromotorem s frekvenčním měničem.

Řídící proudový signál  4-20 mA zadávaný do frekvenčního měniče řídí otáčky čerpadla pracovního oleje hydrospojky. Čím více oleje se čerpá do prostoru oběžné turbíny hydrospojky, tím větší jsou i otáčky její výstupní hřídele.

Olej z pracovního prostoru hydrospojky vytéká kalibrovanými tryskami po obvodě oběžné turbíny zpět do tanku s olejem. Mazání ložisek zajišťuje samostatný mazací okruh s mazacím čerpadlem. Zahřátý olej se chladí přes deskový výměník chladícího okruhu. Viz. obr.:

Princip regulační hydrospojky

 


Dávkovací (pracovní) okruh hydraulické regulační spojky KSL
 

Dávkovací, pracovní okruh hydraulické regulační spojky

Dávkovací okruh hydrospojky KSL je samostatný nezávislý okruh obsahující:

 • dávkovací čerpadlo s frekvenčním měničem
 • třícestný manuální kohout pro ruční regulaci otáček
 • olejový filtr
 • čidlo podtlaku filtru
 • třícestný manuální kohout pro by-pas (výměnu olejového filtru za chodu)

 

Rozběh a regulace hydrodynamické spojky v automatickém provozu

Rozběh a regulace probíhá dávkováním oleje do hydrospojky prostřednictvím čerpadla řízeného frekvenčním měničem. Pro případ poruchy frekvenčního měniče však existuje možnost, jak hydrospojku zachovat v chodu a manuálně regulovat výstupní otáčky. 

Slouží k tomu ruční třícestný kohout na výstupu dávkovacího čerpadla. Pomocí tohoto kohoutu se ručně dávkuje množství oleje do hydrospojky, přestože neřízené dávkovací čerpadlo pracuje na plný výkon. Tímto způsobem je možné hydrodynamickou regulační spojku nejen uvést do provozu a regulovat otáčky za chodu, ale je možné ji také rychle odstavit (odpojit elektromotor od ventilátorového mlýnu), např. při případném problému samotného ventilátorového mlýnu při uvádění do provozu.

Výměna olejových filtrů za chodu

Aby mohla být provedena výměna olejového filtru dávkovacího okruhu i za chodu, je třeba na nezbytně dlouhou dobu přepnout na by-pasovou větev dávkovacího okruhu. To lze provést pomocí druhého trojcestného by-pas kohoutu. Stav průchodnosti olejového filtru monitoruje podtlakový spínač umístěný na filtru. Signál spínače je monitorován centrálním systémem řízení.

 

Mazací okruh hydraulické regulační spojky KSL

Mazací okruh hydraulické regulační spojky KSL
Mazací okruh hydrospojky KSL je samostatný nezávislý okruh obsahující:

 • zubové čerpadlo mazání
 • olejový filtr
 • diferenční čidlo tlaku na filtru
 • tlakový spínač oleje mazacího okruhu

Mazací okruh hydrospojky KSL zajišťuje mazání ložisek. Diferenční čidlo tlaku na filtru posílá informaci o stavu filtru do velínu ve formě proudového signálu. Tlakový spínač oleje v mazacím okruhu zabezpečuje spolehlivé mazání ložisek. Filtr oleje mazacího okruhu lze vyměnit i za chodu hydraulické spojky KSL.

 

Chladící okruh hydraulické regulační spojky KSL

Chladící okruh hydraulické regulační spojky KSL

Chladící okruh hydrospojky KSL je samostatný nezávislý okruh obsahující:

 • čerpadlo chlazení
 • deskový výměník
 • čidla a spínače teplot

Chladící okruh se stará o udržení teploty oleje v tanku hydrospojky v nastavených mezích. Vychlazování oleje probíhá skrz deskový výměník napojený na chladící vodu elektrárny. Proces chlazení oleje je zabezpečený a monitorovaný několika nezávislými čidly a spínači napojenými na centrální řídící systém.

Kromě výše uvedených snímačů jsou součástí hydrospojky KSL další systémy vyhodnocující její stav (otáčky na výstupu, množství oleje v tanku, teploty v různých místech, tlaky...).

 

Výhody konstrukce hydrodynamických regulačních spojek TRANSFLUID

1. Demontáž

Konstrukce hydraulické regulační spojky KSL, nabízí možnost demontáže hlavního bloku hydrospojky a servis všech rotačních částí bez nutnosti demontáže hydrospojky, nebo elektromotoru ze své pozice.
 Konstrukce regulační hydrospojky KSL
U konstrukcí hydraulických spojek, které toto neumožňují, je při servisu nebo opravě nutné demontovat z pozice těžkou hydrospojku nebo elektromotor, provést opravu, poté vrátit na pozici a celý pohon znovu ustavit. V takovém případě jde o těžkou, náročnou a drahou manipulaci. 

2. Servis

Samostatné okruhy dávkování, mazání a chlazení oleje umožňují snazší údržbu a opravy za použití běžného vybavení.

 

Některé výhody regulačních hydrospojek oproti frekvenčnímu měniči

Hydrodynamická regulační spojka KSL

 • vyšší nebo srovnatelná účinnost v regulačním rozsahu 85 – 100%
 • velmi dobrá mechanická momentová ochrana soustrojí
 • nižší pořizovací cena
 • snazší oprava při poruše, menší závislost na výrobci, pro běžnou údržbu a opravy není třeba vysoce specializovaný servisní technik

 

Některé nevýhody regulačních hydrospojek oproti frekvenčnímu měniči

Frekvenční měnič velký výkon

 • celkově větší zástavbový prostor pohonu
 • péče o olejové a vodní hospodářství
 • otáčky na výstupu hydrospojky nemohou být vyšší než otáčky motoru    

 

Některé výhody regulačních hydrospojek oproti hydrospojkám s konstantním plněním

Rozběhová hydraulická spojka

 • možnost regulace otáček
 • regulované hydrospojky umožňují variabilní nastavení charakteru rozběhu a doběhu
 • regulované hydrospojky je možné přeplnit olejem a dosáhnout tak menšího skluzu (vyšší účinnosti) při ustáleném chodu
 • při použití výměníku pro chlazení oleje, lze přenést u regulovaných hydrospojek i větší výkon
 • při použití rychlo-vypouštěcích kalibrovaných trysek lze dosáhnout odstavení zařízení od pohonu během několika sekund

 

Prospekt hydraulické regulační spojky KSL (česky)

Katalog hydraulické regulační spojky KSL (česky)

Katalog hydraulické regulační spojky KSL (ang.)

Reference hydraulické regulační spojky KSL

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím