Rotační podavače

Rotační podavač uhelného prášku

Rotační podavač uhelného prášku typu RKP se obvykle instaluje mezi zásobník uhelného prachu a hořáky. Komůrkový podavač je zpravidla zařazen do dopravní technologie mlýnských okruhů kotlů s centrálním řízením z velínu.

Rotační podavač komůrkový zajišťuje:

  • Dávkování uhelného prášku (paliva) do potrubí k práškovému hořáku
  • Oddělení práškovodu od zásobníku prášku  z hlediska nepřenesení možného výbuchu


Dávkování paliva do hořáku:
Rotační podavač RKP je složený ze dvou komor, které jsou vzájemně odděleny pevnými talíři s propustí. Rotujícími lopatkami je uhelný prášek posouván po jednotlivých talířích až k jejich výpadovému otvoru. Regulace množství přepravovaného materiálu rotačním podavačem se provádí změnou otáček pomocí měniče frekvence.

Oddělení prostoru zásobníku uhelného prášku a prostoru hořáku:
Podavače rotační RKP také slouží k oddělení prostor zásobníku uhelného prášku a potrubí práškového hořáku. Při splnění inicializačních podmínek může v obou těchto prostorech dojít k výbuchu uhelného prášku. Rotační podavač komůrkový je konstruován tak, že mezery mezi pevnými a rotačními částmi jsou menší než 0,90 mm. Tím je zaručeno, že potenciální výbuch přes rotační uzávěr neprojde z jednoho prostoru do druhého - certifikace shody č. FTZÚ 17 ATEX 0012X.
Konstrukce komůrkového rotačního podavače typu RKP zajišťuje dostatečnou úroveň ochrany proti vzniku iniciačních zdrojů, a to i v případě výjimečných poruch (zóna 20 uvnitř). Vnější prostředí je stanoveno jako zóna bez nebezpečí výbuchu.
Rotační podavače RKP jsou podrobeny výbuchovým zkouškám dle požadavků normy ČSN EN 15089:2009. Výbuchové zkoušky provádí a Certifikát shody vydává FTZÚ Ostrava – Radvanice.

 

Reference ROTAČNÍ PODAVAČ...

Leták ROTAČNÍ PODAVAČ...

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde. Souhlasím